Kết quả tìm kiếm

TitleCung oán ngâm khúcAuthorÔn Như Hầu (Nguyễn Gia Thiều)PublishedUSA : Đại Nam 1988
Status:Check Shelves SubjectCổ văn Việt NamCategoryThơ NômCall NumberB12 601TypeSáchDescription
Cung oán ngâm khúc (宮怨吟曲), hay gọi tắt là Cung oán, là một tác phẩm của Nguyễn Gia Thiều (阮嘉韶, 1741–1798, tức Ôn Như Hầu), được viết bằng chữ Nôm, gồm 356 câu thơ làm theo thể song thất lục bát. Cung oán ngâm khúc là bài ca ai oán của người cung nữ có tài sắc, lúc đầu được nhà vua yêu chuộng, ái ân hết sức nồng nàn thắm thiết, nhưng chẳng bao lâu đã bị ruồng bỏ.
Keywords