Hình ảnh « Tết Tây rồi lại Tết Ta »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm Boum Thư viện tối 30/12/1991 và buổi văn nghệ đón mừng Tết Nhâm Thân ngày thứ bảy 01/02/1992.