Hình ảnh « Những Tình Khúc Cho Nhau »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của buổi văn nghệ Những Tình Khúc Cho Nhau do Thư viện Diên Hồng tổ chức vào ngày thứ bảy 03/02/1996, nhân dịp Tết Bính Tý.