Hình ảnh « Hồn Thơ Cánh Nhạc »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của chương trình « Hồn Thơ Cánh Nhạc » do Thư viện Diên Hồng tổ chức vào ngày chủ nhật 14/11/1999 tại trụ sở.