Hình ảnh « Triển lãm » và « Trại hè »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của hai sinh hoạt trong năm 1995 :

  • cuộc Triển lãm tranh ảnh về Việt Nam từ ngày 25/03/1995 đến ngày 02/04/1995 tại IDASE ;
  • trại hè tại Fontainebleau bắt đầu từ ngày 01/07/1995