Kết quả tìm kiếm

TitleTam quốc chí diễn nghĩa 4AuthorLa Quán Trung, dịch giả Tử Vi LangPublishedÁ Châu 1960
Status:Check Shelves SubjectLịch sử Trung QuốcCategoryTiểu thuyết lịch sửCall NumberI22 1056TypeSáchDescription
Tam quốc diễn nghĩa (三國演義), nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung (羅貫中, 1320–1400) viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190–280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Bản dịch của Tử Vi Lang (1923–1988) năm 1960 gồm 8 quyển.
Keywords