Các nàng hoa Vân, Hảo, Bảo Trâm đến trấn an Hiệp trong giấc mơ, tìm cách để có được bông cúc đen