1993-10-31 – Paris : Kim Linh trong buổi triển lãm tranh, ảnh, tượng