Chụp ảnh lưu niệm ở Quảng trường Trứng, trung tâm Montpellier