Phạm Duy, Trần Văn Khê, Nguyễn Huy Thiệp và Thụy Khuê trên sân khấu Minh Họa Kiều