Hình ảnh « Chân Dung Mùa Thu »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm nhạc sáng tác Chân Dung Mùa Thu do Thư viện Diên Hồng tổ chức vào ngày thứ bảy 02/11/1996 tại Espace Liberté (Massy).