Hình ảnh « Nước Non Ngàn Dặm »

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh của chương trình nhạc kịch Nước Non Ngàn Dặm do Thư viện Diên Hồng tổ chức hôm chủ nhật 14/05/2000 tại FIAP.