Phỏng vấn RFI về chương trình « Ra mắt sách và CD Kiệt Tấn, Nam Dao, Nguyễn Linh Quang »

Ngày 18/05/2007 vừa qua, ban Việt ngữ đài phát thanh RFI (Radio France Internationale) đã phỏng vấn hai nhà văn Kiệt Tấn và Cổ Ngư về buổi Ra mắt sách và CD Kiệt Tấn, Nam Dao, Nguyễn Linh Quang do Thư viện Diên Hồng tổ chức sắp tới. Xin mời các bạn nghe lại tiết mục Paris Văn nghệ hôm đó.