1993-06-06 – Paris : Bác Hà với đóa hồng ngày Mẹ

Leave a Reply