Mẹ (nhạc & lời : Nguyễn Linh Diệu, trình bày : Linh Chi & Linh Quang)