Chi tiết chương trình « Minh Họa Kiều 1 & 2 »

Dưới đây là chi tiết chương trình buổi văn nghệ Minh Họa Kiều 1 & 2 do Thư viện Diên Hồng tổ chức ngày 01/04/2002 tại FIAP.

Lời ngỏ

Giới thiệu đĩa nhạc « Minh Họa Kiều » : phần 1

Phần dẫn nhập

Tình ca (Phạm Duy) Kim Tuấn – Bạch Thảo
Giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy nhà phê bình văn học Thụy Khuê

Nhạc sĩ Phạm Duy trình bày đĩa nhạc « Minh Họa Kiều » (phần 1)

Văn nghệ : Mùa Xuân trong âm nhạc Phạm Duy

Hoa Xuân (Phạm Duy) Kiều Thụy
Xuân ca (Phạm Duy) Tứ ca
Xuân thì (Phạm Duy) Tố Lan – Thảo Sương
Xuân hiền (Phạm Duy) Ngũ ca

Giải lao

Nhạc sĩ Phạm Duy trò chuyện với thính giả

Văn nghệ : Giai điệu Xuân

Giới thiệu sáng tác mới

Hoan khúc (Nguyễn Linh Quang) Tứ ca
Dáng Xuân (Trần Lê Khang) Tứ ca
Vẫn chờ Xuân (Mộng Trang) Mộng Trang
Xuân yên vui (Lê Hoài Anh) Tốp ca
Xuân về (Ngô Càn Chiếu) Ngô Càn Chiếu

Giới thiệu đĩa nhạc « Minh Họa Kiều » : phần 2

Phần dẫn nhập

Ru mẹ (Phạm Duy) Nguyên Đức

Nhạc sĩ Phạm Duy trình bày đĩa nhạc « Minh Họa Kiều » (phần 2)

CÙNG THAM GIA TỔ CHỨC

Giới thiệu chương trình Tố Lan – Linh Quang
Ban nhạc Mộng Trang – Ngô Càn Chiếu – Lê Khang –
Bá Tùng – Xuân Sơn
Âm thanh & hình ảnh Từ Hoàng – Nguyên Diễm –
Duy Tiến – Xuân Thành
Trang trí & sân khấu Vũ Minh – Thanh Tâm – Kiều Thu –
Phương Khanh – Quốc Khánh
Tiếp tân Thiên Nga – Nguyên Phương – Thùy Vân –
Thiên Hương – Anh Thư – Mai Loan –
Huệ Châu – Quang Huy – Ðại Bằng –
Tín Thạnh – Thịnh Vượng – Quốc Hiệp –
Đăng Siêu – Khoa Hậu