Hình ảnh « Tết Giáp Tuất », « Nam du Montpellier » và « Sinh nhật 10 tuổi »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của 3 sinh hoạt đặc sắc trong năm 1994 :

  • buổi văn nghệ mừng Tết Giáp Tuất ;
  • chuyến Nam du Montpellier ;
  • và sinh nhật 10 tuổi của Thư viện.