Hình ảnh « Cắm trại », « Ngày Mẹ » và « Triển lãm »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của 3 sinh hoạt đặc sắc trong năm 1993 :

  • buổi cắm trại tại Fontainebleau ngày 01/06/1993 ;
  • Ngày Mẹ hôm 06/06/1993 (sẵn đó mừng sinh nhật 9 tuổi của Thư viện) ;
  • và cuộc Triển lãm tranh ảnh tượng bắt đầu từ ngày 31/10/1993 tại IDASE.