Lời giới thiệu chương trình « Minh Họa Kiều 1 & 2 »

Xin mời các bạn nghe lại Lời ngỏ của Thư viện trong chương trình Minh Họa Kiều 1 & 2 ngày 01/04/2002 vừa qua với nhạc sĩ Phạm Duy.

1 bình luận về “Lời giới thiệu chương trình « Minh Họa Kiều 1 & 2 »

  1. Pingback: MINH HỌA TRUYỆN KIỀU (P2) | namevgo

Leave a Reply