Thư gửi các hội đoàn

Kính gửi các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức của người Việt tại Paris,

Sau hơn hai mươi năm thực hiện việc quản lý tủ sách tiếng Việt, Thư viện Diên Hồng quyết định sẽ ngưng hoạt động này, để các cộng sự viên có thể dùng thời gian và năng lực đẩy mạnh việc giới thiệu tủ sách Internet, giới thiệu những tác phẩm mới, cùng các hoạt động văn hóa.

Sau nhiều năm gày dựng, chúng tôi hiện có hơn 3000 quyển sách, báo chọn lọc thuộc nhiều thể loại, đề tài khác nhau. Theo đúng câu chọn mặt gửi vàng, chúng tôi mong muốn sẽ tìm được một hội đoàn để trao lại tất cả số sách, báo nói trên. Tổ chức này sẽ thay thế chúng tôi tiếp tục quản lý tủ sách, hòng phục vụ cộng đồng người Việt tại Paris.

Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được các đề nghị của quý vị. Cụ thể là một hồ sơ trong đó ghi rõ địa điểm của tủ sách, cách tiếp nhận, quản lý và khai thác sách báo. Sau khi xem xét, tất cả sách báo của Thư viện Diên Hồng sẽ được chuyển giao lại cho hội đoàn, đoàn thể, tổ chức nào có hồ sơ được chúng tôi xem là phù hợp nhất với tình hình chung của cộng đồng người Việt tại Paris.

Nếu cần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư mục qua điện thư. Quý vị cũng có thể đến xem tại chỗ. Chúng tôi mong sẽ sớm nhận được hưởng ứng của quý vị.

Trân trọng.