Thư gửi độc giả

Kính gửi quý độc giả,

Sau hơn hai mươi năm mở cửa tủ sách tiếng Việt, ban chấp hành Thư viện Diên Hồng rất tiếc phải đi đến quyết định sẽ ngưng hoạt động này vào cuối tháng 7 năm 2005. Các cộng sự viên hy vọng có thể dùng thời gian và năng lực để tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu tủ sách Internet, giới thiệu những tác phẩm mới, cùng các hoạt động văn hóa xã hội khác như văn nghệ, nhạc…

Vì vậy, Thư viện cần thu hồi lại các sách, báo đang cho mượn. Quý vị có thể trả các sách, báo vào tháng 7 và tháng 9 (tháng 8, TVDH đóng cửa nghỉ hè như mọi năm). Sau đó, quý vị sẽ nhận lại tiền thế chân và phần tiền niên liễm tương ứng với thời hạn còn sót. Chúng tôi xin lưu ý với quý vị hai điểm sau :

  1. nếu hết tháng 9, quý độc giả nào vẫn chưa trả sách, chúng tôi bắt buộc phải giữ lại luôn tiền thế chân và niên liễm ;
  2. các độc giả vẫn mượn được sách trong tháng 7, nhưng tháng 9 Thư viện chỉ mở cửa để thu hồi sách, lúc đó sẽ không có dịch vụ mượn sách nữa.

Hiện tại, chúng tôi đang thông báo tin này, nhằm tìm một hội đoàn Việt Nam tại Paris sẵn sàng tiếp nối công việc cho mượn sách để phục vụ cộng đồng. Khi nào đã biết tên hội đoàn và địa điểm tiếp nối, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.

Chúng tôi mong sẽ còn có dịp gặp lại quý vị trong những hoạt động sắp tới của Thư viện Diên Hồng.

Trân trọng.