Hình ảnh « Sinh nhật 20 tuổi »

Xin mời các bạn xem qua vài tấm ảnh lưu niệm buổi tiệc mừng Thư viện Diên Hồng 20 tuổi vào ngày 03/10/2004 tại nhà hàng Jardin d’Asie (Paris). Các bạn cũng có thể coi hình tại đây.