Hình ảnh « Tác giả – Độc giả – Thính giả »

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh của buổi gặp gỡ Tác giả – Độc giả – Thính giả do Thư viện Diên Hồng tổ chức hôm chủ nhật 29/10/2000 tại IDASE.