Xoay quanh vấn đề dịch thuật cùng Phan Huy Đường

Thư viện Diên Hồng thân mời các bạn đến dự buổi thảo luận mang tựa đề

Xoay quanh vấn đề dịch thuật với dịch giả Phan Huy Đường

sẽ được tổ chức ngày thứ bảy 02/12/2006, vào lúc 15g00, tại

MAISON DES ASSOCIATIONS 13
Salle Rouge
11 rue Caillaux
75013 Paris
(métro : Porte d’Ivry / Maison Blanche)

Dịch giả Phan Huy Đường đã từng chuyển sang Pháp ngữ nhiều tác phẩm của các nhà văn trong và ngoài nước, như Bảo Ninh, Dương Thu Hương, Khánh Trường… Ông cũng là tác giả của nhiều tiểu luận, tùy bút bằng hai thứ tiếng.

Sau buổi thảo luận chúng ta có thể cùng tham quan Thư viện (gần đó).