Hình ảnh « Tự Tình Khúc »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm nhạc sáng tác Tự Tình Khúc do Thư viện Diên Hồng tổ chức vào ngày 28/09/1991 tại IDASE.