ca nhạc thính phòng hát cho Đồng Bào tôi

Thư viện Diên Hồng hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn buổi chiều ca nhạc thính phòng hát cho Đồng Bào tôi mang tựa đề

“Hành khúc cho ngày mai”

vào ngày chủ nhật 15/12/2019, bắt đầu từ 14g30 đến 18g, tại

Studio Raspail
216, bld Raspail
75014 Paris
Métro Raspail ou Vavin

Vào cửa miễn phí