Hình ảnh « Phím Mây »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm nhạc « Phím Mây » do Thư viện Diên Hồng và IDASE cùng tổ chức vào tối thứ bảy 25/10/1997 tại Espace Liberté (Massy).