Hình ảnh « Con mèo mà trèo cây cau », « Cắm trại Noisiel » và « Bữa cơm xã hội »

Xin mời các bạn xem hình ảnh của một vài hoạt động trong năm 1999, ngoài chương trình Hồn Thơ Cánh Nhạc :

  • chương trình « Con mèo mà trèo cây cau » cho các em thiếu nhi, ngày chủ nhật 21/03/1999 ;
  • cắm trại ngoài trời tại Noisiel, ngày chủ nhật 27/06/1999 ;
  • bữa cơm xã hội gây quỹ cho Thư viện Diên Hồng, ngày chủ nhật 19/09/1999.