Ca nhạc thính phòng “Hương Xưa” – Cung Tiến

Thư viện Diên Hồng hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn buổi chiều ca nhạc thính phòng

“Hương Xưa” với sự hiện diện của nhạc sĩ Cung Tiến
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/InterviewWithMusicianCungTien_MLam-20070401.html

Chủ nhật  23 tháng 6 năm 2019, 15g-18g, tại

Fondation Biermans-Lapôtre
Cité Universitaire de Paris
7 Boulevard Jourdan, 75014 Paris
Métro : Cité universitaire

Xin giữ vé trước