Thư gửi các hội đoàn

Kính gửi các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức của người Việt tại Paris,

Sau hơn hai mươi năm thực hiện việc quản lý tủ sách tiếng Việt, Thư viện Diên Hồng quyết định sẽ ngưng hoạt động này, để các cộng sự viên có thể dùng thời gian và năng lực đẩy mạnh việc giới thiệu tủ sách Internet, giới thiệu những tác phẩm mới, cùng các hoạt động văn hóa.

Sau nhiều năm gày dựng, chúng tôi hiện có hơn 3000 quyển sách, báo chọn lọc thuộc nhiều thể loại, đề tài khác nhau. Theo đúng câu chọn mặt gửi vàng, chúng tôi mong muốn sẽ tìm được một hội đoàn để trao lại tất cả số sách, báo nói trên. Tổ chức này sẽ thay thế chúng tôi tiếp tục quản lý tủ sách, hòng phục vụ cộng đồng người Việt tại Paris.

Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được các đề nghị của quý vị. Cụ thể là một hồ sơ trong đó ghi rõ địa điểm của tủ sách, cách tiếp nhận, quản lý và khai thác sách báo. Sau khi xem xét, tất cả sách báo của Thư viện Diên Hồng sẽ được chuyển giao lại cho hội đoàn, đoàn thể, tổ chức nào có hồ sơ được chúng tôi xem là phù hợp nhất với tình hình chung của cộng đồng người Việt tại Paris.

Nếu cần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư mục qua điện thư. Quý vị cũng có thể đến xem tại chỗ. Chúng tôi mong sẽ sớm nhận được hưởng ứng của quý vị.

Trân trọng.

Thư gửi độc giả

Kính gửi quý độc giả,

Sau hơn hai mươi năm mở cửa tủ sách tiếng Việt, ban chấp hành Thư viện Diên Hồng rất tiếc phải đi đến quyết định sẽ ngưng hoạt động này vào cuối tháng 7 năm 2005. Các cộng sự viên hy vọng có thể dùng thời gian và năng lực để tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu tủ sách Internet, giới thiệu những tác phẩm mới, cùng các hoạt động văn hóa xã hội khác như văn nghệ, nhạc…

Vì vậy, Thư viện cần thu hồi lại các sách, báo đang cho mượn. Quý vị có thể trả các sách, báo vào tháng 7 và tháng 9 (tháng 8, TVDH đóng cửa nghỉ hè như mọi năm). Sau đó, quý vị sẽ nhận lại tiền thế chân và phần tiền niên liễm tương ứng với thời hạn còn sót. Chúng tôi xin lưu ý với quý vị hai điểm sau :

  1. nếu hết tháng 9, quý độc giả nào vẫn chưa trả sách, chúng tôi bắt buộc phải giữ lại luôn tiền thế chân và niên liễm ;
  2. các độc giả vẫn mượn được sách trong tháng 7, nhưng tháng 9 Thư viện chỉ mở cửa để thu hồi sách, lúc đó sẽ không có dịch vụ mượn sách nữa.

Hiện tại, chúng tôi đang thông báo tin này, nhằm tìm một hội đoàn Việt Nam tại Paris sẵn sàng tiếp nối công việc cho mượn sách để phục vụ cộng đồng. Khi nào đã biết tên hội đoàn và địa điểm tiếp nối, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.

Chúng tôi mong sẽ còn có dịp gặp lại quý vị trong những hoạt động sắp tới của Thư viện Diên Hồng.

Trân trọng.