Hướng dẫn

Ngày giờ mở cửa

Thư viện Diên Hồng mở cửa ngày thứ Tư, từ 12g đến 16g. Những ngày lễ, Thư viện có thể đóng cửa. Mùa hè (tháng 8) thì Thư Viện ngừng hoạt động. Khi nghỉ, Thư viện sẽ đăng thông báo lên trang nhà.

Cách đến Thư viện

Tủ sách của Thư viện Diên Hồng nằm tại Hội quán Việt Nam Paris, địa chỉ :

Tour Squaw Valley – Bâtiment 8
1er entresol – Appartement 308
7, rue du Disque
75013 Paris

Từ avenue d’Ivry, cạnh số nhà 20, đi lên cầu thang như hướng dẫn trong hình dưới đây. Đến một bãi sân (esplanade), xung quanh là nhiều căn nhà (immeubles). Chọn căn nhà mang tên Tour Squaw Valley, escalier 8. Vào cửa bằng interphone Association des Médecins du Vietnam.

acces_dh_mini

Thể lệ mượn sách

Trước tiên, bạn phải làm thẻ độc giả. Để làm thẻ độc giả, bạn phải cư trú tại vùng Ile-de-France. Độc giả TVDH được mượn sách miễn phí. Phần tiền thế chân (40 €) sẽ được hoàn trả khi bạn không muốn tiếp tục mượn sách nữa.

Mỗi thẻ độc giả có thể mượn được 3 quyển sách, hoặc 2 quyển sách 1 tờ báo, hoặc 1 quyển sách 2 tờ báo, hoặc 3 tờ báo. Thời hạn cho mượn là 3 tuần. Nếu vì một lý do nào đó, bạn không trả được đúng kỳ hạn, bạn có thể xin gia hạn.

Liên lạc

Địa chỉ ghi trên đây (trong mục Cách đến Thư viện) là địa điểm cho cho độc giả đến mượn/trả sách. Nếu muốn liên lạc với Thư viện, xin quý vị gửi thư từ về trụ sở

Bibliothèque Diên Hông
c/o M. Phung Tu Hoang
75 rue Javelot
75013 Paris
06 44 12 87 06

hoặc gửi điện thư về : thuvien_dienhong [at] yahoo [dot] com ; nếu muốn liên lạc với nhóm quản trị trang nhà, xin dùng địa chỉ  : admin [at] dienhong [dot] fr.