Kiều – Nguyễn Du

Thư viện Diên Hồng xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn buổi nhạc kịck Đàn ca Tài Tử

“Kiều “

vào ngày chủ nhật 02 tháng 10 năm 2022, tại

Théâtre St Léon
11, place du Cardinal Amette
75015 Paris