Hình ảnh « Tết Giáp Tuất », « Nam du Montpellier » và « Sinh nhật 10 tuổi »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của 3 sinh hoạt đặc sắc trong năm 1994 :

  • buổi văn nghệ mừng Tết Giáp Tuất ;
  • chuyến Nam du Montpellier ;
  • và sinh nhật 10 tuổi của Thư viện.

Hình ảnh « Cắm trại », « Ngày Mẹ » và « Triển lãm »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của 3 sinh hoạt đặc sắc trong năm 1993 :

  • buổi cắm trại tại Fontainebleau ngày 01/06/1993 ;
  • Ngày Mẹ hôm 06/06/1993 (sẵn đó mừng sinh nhật 9 tuổi của Thư viện) ;
  • và cuộc Triển lãm tranh ảnh tượng bắt đầu từ ngày 31/10/1993 tại IDASE.

Hình ảnh « Tết Quý Dậu »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của buổi văn nghệ đón mừng Tết Quý Dậu ngày thứ bảy 30/01/1993.

Hình ảnh « Những Hạt Hướng Dương »

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh đêm nhạc sáng tác Những Hạt Hướng Dương do Thư viện Diên Hồng tổ chức hôm thứ bảy 10/10/1992 tại IDASE.

Hình ảnh « Tết Trung Thu 92 »

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh của Tết Trung Thu do Thư viện Diên Hồng tổ chức hôm thứ bảy 12/09/1992 tại IDASE.

Hình ảnh « Tết Tây rồi lại Tết Ta »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm Boum Thư viện tối 30/12/1991 và buổi văn nghệ đón mừng Tết Nhâm Thân ngày thứ bảy 01/02/1992.

Hình ảnh « Tự Tình Khúc »

Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh của đêm nhạc sáng tác Tự Tình Khúc do Thư viện Diên Hồng tổ chức vào ngày 28/09/1991 tại IDASE.