Nhà phê bình văn học Thụy Khuê cùng một số anh em Thư viện