Chúc Tết Ất Mùi

Kính chúc quý vị,
Một năm Ất Mùi,
Sức khỏe vô bờ không biên giới,
Làm ăn phát đạt cùng tấn tới,
Hạnh phúc chan hòa đầy vời vợi !

Gửi phản hồi