Minh Họa Kiều 1 & 2

Thư viện Diên Hồng trân trọng kính mời quý vị cùng các bạn đến thưởng thức chương trình

Minh Họa Kiều 1 & 2
với phần dẫn giải của nhạc sĩ Phạm Duy,

sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai Phục Sinh 01/04/2002, vào lúc 15g00, tại

FIAP, salle Bruxelles
30 rue Cabanis
75014 Paris
(métro : Glacière)

Giá vé : 10 €. Có bán trước tại : Thư viện Diên Hồng (thuvien_dienhong [at] yahoo [dot] com), Nhà sách Khai Trí (93 avenue d’Ivry, 75013 Paris), Nhà sách Nam Á (Centre Commercial Olympiades, 44 avenue d’Ivry, 75013 Paris), Ao Ta (Centre Commercial Olympiades, 44 avenue d’Ivry, 75013 Paris).