Lời giới thiệu chương trình « Minh Họa Kiều 1 & 2 »

Xin mời các bạn nghe lại Lời ngỏ của Thư viện trong chương trình Minh Họa Kiều 1 & 2 ngày 01/04/2002 vừa qua với nhạc sĩ Phạm Duy.